OPARTOWO

Warsztaty dla rodzin

Warsztaty dla rodzin osób uzależnionych

Jak żyć i przetrwać w rodzinie z problemem uzależnienia

Warsztat adresowany jest do osób, które żyją w związkach z osobami uzależnionymi od alkoholuleków, hazardu oraz innych uzależnień.

Życie wszystkich członków rodziny osoby uzależnionej jest związane z doświadczaniem ciągłego stresu, napięcia i przeciążenia emocjonalnego. Jest częstym źródłem cierpień i zaburzeń emocjonalnych, wywiera negatywny wpływ na zdrowie somatyczne osoby współuzależnionej.

Jeśli jesteś osobą żyjącą w związku z osoba uzależnioną, potrzebna ci jest pomoc psychologiczna, wiedza i umiejętności , aby poradzić sobie w trudnej sytuacji życiowej w jakiej się znalazłaś.

Musisz nauczyć się jak radzić sobie ze stresem, napięciem, lękami- jak wyzwolić się z pułapki emocjonalnej jaką zastawiło na Ciebie uzależnienie twojego partnera - współuzależnienia.

Wiedząc o tym jak Ci jest trudno, chcąc Ci pomóc, zapraszamy do udziału w dwudniowym warsztacie dla rodzin i osób współuzależnionych, prowadzonym przez psychologa, psychoterapeutę, specjalistę terapii uzależnień.

Warsztaty dla rodzin i osób współuzależnionych organizujemy po wcześniejszych ustaleniach telefonicznych. Warsztat dla rodzin i osób współuzależnionych kierujemy dla osób, które pragną by ich bliska osoba rozpoczęła leczenie odwykowe.


Zajęcia teoretyczne

  1. Zrozumienie istoty choroby i jej mechanizmów.
  2. Zdobycie wiedzy w jaki sposób uzależnienie osoby bliskiej wpływa na osoby silnie z nią związane.
  3. Uświadomienie sobie destrukcyjnego wpływu osoby uzależnionej na bliskie osoby.
  4. Zdobycie wiedzy jak przeprowadzić samodzielnie interwencję rodzinną/przyjacielską by skutecznie zmotywować uzależnioną osobę do podjęcia leczenia.

Zajęcia praktyczne

  1. Opracowanie praktycznego scenariusza interwencji dla konkretnej sytuacji rodzinnej/przyjacielskiej.
  2. Praktyczne ćwiczenie wcześniej opracowanego scenariusza interwencji wobec osoby uzależnionej.

Najskuteczniejsze działania mają miejsce gdy bierze w nich jak największa liczba osób związana z osobą uzależnioną – rodzina/przyjaciele

Przyjmujemy zapisy - skontaktuj się z nami...

PAMIĘTAJ!
Uzależnienia można leczyć skutecznie!

Nie zwlekaj, leczenie uzależnień zacznij już dziś. Przyjedź do naszego prywatnego ośrodka leczenia uzależnień w województwie Podlaskim i razem z nami podejmij walkę o trzeźwe jutro!

Bezpłatna konsultacja