OPARTOWO

Kontrakt i Regulamin pacjenta

Dworek Opartowo

Podejmując leczenie w ośrodku przyjmuję całkowicie odpowiedzialność za siebie i swoje zdrowienie. Zobowiązuje się do spełnienia następujących warunków kontraktu:

 1. Zachowania całkowitej abstynencji od:

• alkoholu,
• leków, bez zgody lekarza ośrodka, -narkotyków,
• gier hazardowych i hazardu w jakiejkolwiek postaci,
• picia mocnej herbaty (czaju),
• nadużywania kawy,
• nawiązywania kontaktów seksualnych

 1. Każde złamanie przeze mnie w/w abstynencji oraz zasad kontraktu i regulaminu, zobowiązuję się zgłosić jak najszybciej na grupie i terapeucie.
 2. Pomagać innym pacjentom w pracy nad zmianą, nawet poprzez ujawnienie faktu złamania przez nich abstynencji, zasad regulaminu czy kontraktu.
 3.  Systematyczne, aktywne i punktualne uczestnictwo we wszystkich zajęciach określonych przez terapeutę.
 4. Zgłaszanie się w uzgodnionych terminach na konsultacje indywidualne z terapeutą.
 5. Uczciwe, rzetelne i terminowe realizowanie zadań z Osobistego Programu Terapii.
 6. Zaangażowanie się w osiąganie celów mego leczenia i skoncentrowanie się na przebiegu całego mego życia, a nie na ocenianiu i plotkowaniu na temat innych pacjentów.
 7. Zgłaszanie swego złego samopoczucia fizycznego i psychicznego w trakcie spotkań grupowych oraz terapeucie.
 8. Powstrzymanie się przeze mnie od agresji słownej i fizycznej wobec innych pacjentów oraz personelu ośrodka.
 9. Zobowiązuję się pomagać innym w zdrowieniu, poprzez wzajemne wsparcie w radzeniu sobie z trudnościami i negatywnymi stanami emocjonalnymi - udzielanie informacji zwrotnych.
 10. Zachowania tajemnicy przedstawianych przez innych spraw, w trakcie spotkań grupowych i poza zajęciami oraz wszelkich informacji o osobach, które przebywają w ośrodku.
 11. Zaproszenia członków swojej rodziny lub innych znaczących dla mnie osób na spotkanie z terapeutą.

Uznaję, że zatajenie faktu złamania abstynencji przeze mnie lub innych pacjentów jest złamaniem zasad kontraktu i może prowadzić do przerwania leczenia.

Jestem także świadom, że na każdym etapie leczenia mam prawo zrezygnować z terapii.

Przyjmuję do realizacji w/w warunki kontraktu

Opartowo, dn.

Czytelny podpis
Terapeuta tworzy warunki do właściwego leczenia poprzez:
1. Sumienne realizowanie programu terapeutycznego.
2. Przygotowanie pacjentowi Osobistego Planu Terapii.
3. Nawiązanie, w razie potrzeby, kontaktu z rodzina pacjenta, w sprawach istotnych dla przebiegu jego leczenia.
4. Monitorowanie przebiegu leczenia pacjenta i reagowanie w razie braku postępu w tym leczeniu.
5. Wyznaczenia planu dalszego leczenia, w przypadku łamania przez pacjenta zasad kontraktu i regulaminu.

Przyjmuję do realizacji w/w warunki kontraktu

Opartowo, dn.

Czytelny podpisPobierz powyższy formularz off-line: POBIERZ PLIK
Pobierz regulamin pacjenta: POBIERZ PLIK

PAMIĘTAJ!
Uzależnienia można leczyć skutecznie!

Nie zwlekaj, leczenie uzależnień zacznij już dziś. Przyjedź do naszego prywatnego ośrodka leczenia uzależnień w województwie Podlaskim i razem z nami podejmij walkę o trzeźwe jutro!

Bezpłatna konsultacja