Jak przestać kontrolować życie innych i zacząć troszczyć się o siebie?

Jest dużo definicji współuzależnienia, gdyż jest to termin nieznany, żargonowy i dotyczy tylko i wyłącznie uzależnienia.

Oto przykłady definicji specjalistycznych:

  1. współuzależnienie jest emocjonalnym, psychicznym behawioralnym stanem, który jest wynikiem działania na jednostkę zbioru wprowadzonych w życie przez inne osoby przykrych i uciążliwych reguł, które uniemożliwiają otwarte demonstrowanie uczuć oraz bezpośrednią wymianę poglądów, na temat problemów osobistych i interpersonalnych,
  2. jeden z pionierów tej dyscypliny definiuje współuzależnienie jako: "autodestrukcyjne zachowania lub wady charakterystyczne, które upośledzają zdolność inicjowania związków opartych na miłości i zdolności uczestnictwa w nich".

Kilka mniej specjalistycznych definicji:

  1. "Współuzależnienie oznacza, że jestem dozorczynią"
  2. "Bycie współuzależnioną znaczy, że jestem żoną, kochanką, matką alkoholika, narkomana. Znaczy to również, że muszę poddać się terapii"
  3. Współuzależnienie - znaczy, że tkwią po uszy w problemach alkoholików, narkomanów.

Tak więc współuzależniony małżonek (małżonka), dziecko czy kochanek, (kochanka) to jednostka, która wytworzyła pewien sposób radzenia sobie z niezdrowym życiem jako reakcją na nadużywanie przez inną osobę alkoholu, narkotyków lub leków.Najnowsza ogólna definicja współuzależnienia jest taka:

Współuzależnioną jest osoba, która pozwala na to, by zachowanie innej osoby oddziaływało na nią ujemnie i która obsesyjnie stara się kontrolować zachowanie oddziaływującej na nią w ten sposób osoby.Tak więc, która z przytoczonych definicji jest właściwa i po co zatem całe zamieszanie wokół definicji?

Właściwie wszystkie definicje są właściwe, bo niektóre z nich opisują przyczynę tego zjawiska, inne jej skutki, niektóre stan ogólny, inne jego objawy, niektóre wzorce zachowań, inne cierpienie. Zamieszanie to wynikło mianowicie z faktu aby uzmysłowić sobie, że bezwzględnie z chwilą podjęcia leczenia - terapii osoby uzależnionej ten sam krok powinna uczynić osoba współuzależniona.

 

Karta Informacyjna

Prywatny Ośrodek Leczenia Uzależnień

Prywatny Ośrodek Terapii Leczenia Uzależnień

Opartowo 2
19-206 Rajgród
woj. Podlaskie


Godziny otwarcia
Poniedziałek - Piątek 08:00 - 18:00
Sobota 08:00 - 18:00

Nr konta
55 1140 2004 0000 3402 7875 1181

Szybki kontakt
Telefon +48 888 606 986
E-mail biuro@dworek-opartowo.pl

PAMIĘTAJ!
Uzależnienia można leczyć skutecznie!

Nie zwlekaj, leczenie uzależnień zacznij już dziś. Przyjedź do naszego prywatnego ośrodka leczenia uzależnień w województwie Podlaskim i razem z nami podejmij walkę o trzeźwe jutro!

Bezpłatna konsultacja