Terapia uzależnień

Terapia uzależnień to jedyny, właściwy i skuteczny sposób na leczenie uzależnienia od alkoholu, leków czy hazardu. Terapia uzależnień powinna się rozpocząć - przerwaniem ciągu picia, brania i detoksykacją organizmu.

Abstynencja jest niezbędnym warunkiem dalszego leczenia uzależnień.

Terapia uzależnienia od alkoholu, leków czy terapia hazardu rozpoczyna się od intensywnego programu terapeutycznego. Najlepsze efekty w terapii uzależnień przynosi realizacja programu terapeutycznego w warunkach stacjonarnych ze względu na stałą opiekę nad pacjentem i intensywność psychoterapii, pozwalających w krótszym czasie osiągnąć pożądane efekty.

Stacjonarna terapia uzależnień (alkoholizmu, lekomanii, hazardu) powinna odbywać się w profesjonalnym ośrodku terapii uzależnień świadczącym pomoc dla osób uzależnionych. W przeciwieństwie do innych chorób, stacjonarna terapia uzależnień, nie jest przeznaczona tylko dla szczególnie trudnych czy beznadziejnych przypadków.


Terapia uzależnień powinna składać się z terapii indywidualnej jak i grupowej.


Kolejny etap terapii uzależnień to terapia podtrzymująca lub uzupełniająca w warunkach ambulatoryjnych. Bardzo ważnym elementem terapii uzależnień jest uczestnictwo w grupach wsparcia, np. mityngach Wspólnoty AA, i realizacja Programu Dwunastu Kroków Anonimowych Alkoholików.

Podczas psychoterapii uzależnienia osoba uzależniona może dokonać szeregu zmian niezbędnych do utrzymania trzeźwości. Zmiany zachodzące w trakcie terapii uzależnienia powinny dotyczyć zarówno postaw, przekonań, zachowań, przyzwyczajeń jak i relacji z innymi, sposobów reagowania, przeżywania i myślenia.

Pacjent powinien uwierzyć w to, że jest chory na alkoholizm, lekomanię i rozpocząć pracę nad zaakceptowaniem tego faktu. Dzięki oferowanej przez nasz ośrodek terapii uzależnień może także uwierzyć, że możliwe jest życie bez alkoholu, leków, czy hazardu.

Niezwykle ważnym elementem terapii uzależnień jest przyswojenie przez osobę uzależnioną wiedzy na temat uzależnienia, jego objawów, przebiegu, konsekwencji i wpływu na wszystkie sfery życia.

Alkoholizm czy lekomania są chorobami, które nieleczone postępują i rozwijając się przechodzą przez kolejne fazy uzależnienia. Tak samo w terapii uzależnienia, aby osiągnąć sukces należy przejść przez wszystkie kolejne etapy zdrowienia.

FAZY ZDROWIENIA Z ALKOHOLIZMU, LEKOMANII

1. TERAPIA UZALEŻNIENIA (LECZENIE ODWYKOWE)

 • detoksykacja, przerwanie ciągu, odtruwanie organizmu,
 • budowanie świadomości problemu uzależnienia od alkoholu, leków,
 • leczenie farmakologiczne zaburzeń psychicznych i somatycznych wywołanych przez alkoholizm, lekomanię,
 • otwarcie się na informacje o chorobie alkoholowej i formach terapii uzależnienia od alkoholu, uzależnienia od leków,
 • uznanie swojej bezsilności wobec alkoholu, "poddanie się" i dopuszczenie wizji życia trzeźwego,
 • tworzenie planu zmiany swoich zachowań i konsekwentne próby realizowania go krok po kroku,

 

2. REHABILITACJA

 • powrót do pracy zarobkowej
 • korzystanie z indywidualnych i grupowych form terapii dla osób uzależnionych od alkoholu czy leków,
 • nawiązywanie kontaktu z rodziną i zachęcanie najbliższych do psychoterapii współuzależnienia, małżeńskiej lub rodzinnej,
 • troska o swoje zdrowie i kondycję fizyczną zniszczone przez alkoholizm,
 • umiejętne, konstruktywne rozładowywanie napięć psychicznych w sytuacji stresowej,
 • dbanie o higienę psychiczną,
 • praca nad rozwojem osobistym w grupach samopomocowych np. AA, Klub Abstynenta, grupy wsparcia dla uzależnionych itp.
 • umacnianie się w dążeniu do trzeźwości przez korzystanie z ambulatoryjnych form wsparcia i terapii dla uzależnionych,

 

3. SAMOREALIZACJA

 • angażowanie się w pomaganie innym, potrzebującym pomocy min. alkoholikom,
 • sukcesy w pracy służą odbudowie poczucia własnej wartości i niezależności,
 • rekonstrukcja więzi rodzinnych i troska o odbudowę uczuć i zaufania,
 • dbanie o integrację rodziny i tworzenie ciepłego klimatu dla wychowania potomstwa,
 • uczenie się bycia na trzeźwo w różnych sytuacjach towarzyskich,
 • twórcze wykorzystywanie czasu wolnego,

 

4. TRZEŹWOŚĆ

 • zmiana stylu życia,
 • pełna akceptacja trzeźwości jako stanu ciała, umysłu i ducha,

W naszym prywatnym ośrodku leczenia uzależnień oferujemy profesjonalną terapię uzależnień, która zatrzymuje rozwój choroby i sprawia, że jakość życia osoby uzależnionej znacznie się poprawia.

Terapia uzależnień ma także na celu wzmocnienie motywacji do trzeźwienia i przyjęcie odpowiedzialności za swoje życie i zdrowie. Terapia uzależnienia pozwala osobie uzależnionej na uporządkowanie i wypracowanie konstruktywnego radzenia sobie we wszystkich istotnych sferach życia jak: życie uczuciowe, duchowe, relacje z ludźmi, zdrowie.

Karta Informacyjna

Prywatny Ośrodek Leczenia Uzależnień

Prywatny Ośrodek Terapii Leczenia Uzależnień

Opartowo 2
19-206 Rajgród
woj. Podlaskie


Godziny otwarcia
Poniedziałek - Piątek 08:00 - 18:00
Sobota 08:00 - 18:00

Nr konta
55 1140 2004 0000 3402 7875 1181

Szybki kontakt
Telefon +48 888 606 986
E-mail biuro@dworek-opartowo.pl

PAMIĘTAJ!
Uzależnienia można leczyć skutecznie!

Nie zwlekaj, leczenie uzależnień zacznij już dziś. Przyjedź do naszego prywatnego ośrodka leczenia uzależnień w województwie Podlaskim i razem z nami podejmij walkę o trzeźwe jutro!

Bezpłatna konsultacja