Podczas rozmowy wstępnej oraz w trakcie całej terapii ustalany i modyfikowany jest Osobisty Program Terapii, przeprowadzane są konsultacje lekarskie, terapeutyczne, wywiady, diagnozy i ekspertyzy psychologiczne z wykorzystaniem odpowiednich instrumentów.I. FAZA WSTĘPNA TERAPII PODSTAWOWEJ

Cele pierwszej fazy:

 1. Budowanie i wzmacnianie motywacji do leczenia
 2. Identyfikowanie się z chorobą-uzależnieniem

Tematy zajęć:

 1. "Moja motywacja do leczenia" - kryzys. Moje oczekiwania wobec terapii.
 2. Wprowadzenie do terapii grupowej - normy i zasady pracy obowiązujące w grupie.
 3. Uzależnienie jako choroba - obejmuje psychoedukację i wykład W.Osiatyńskiego
 4. Objawy uzależnienia
 5. Fazy rozwoju uzależnienia
 6. Wpływ alkoholu (substancji chemicznych) na organizm
 7. Lista zysków i strat spowodowanych zażywaniem
 8. Poznawanie siebie
 9. Informacja zwrotna
 10. "dzienniczek uczuć" - wprowadzenie
 11. Wprowadzenie do programu AA


II. FAZA TERAPII ZASADNICZEJ

Cele drugiej fazy:

Podczas rozmowy wstępnej oraz w trakcie całej terapii ustalany i modyfikowany jest Osobisty Program Terapii, przeprowadzane są konsultacje lekarskie, terapeutyczne, wywiady, diagnozy i ekspertyzy psychologiczne z wykorzystaniem odpowiednich instrumentów.

Jeśli pacjent posiada podwójną diagnozę, podlega odrębnemu specjalistycznemu cyklowi diagnozy, psychoterapii i farmakoterapii. Po uprzedniej konsultacji całego zespołu tacy pacjenci mogą być włączani do całego cyklu terapii lub jej fragmentów. (Daley, Moss, Campbell, 1987)

 1. Kontynuowanie pracy nad rozpoznaniem u siebie uzależnienia
 2. Rozpoznawanie konsekwencji uzależnienia

Tematy zajęć:

 1. Psychologiczne mechanizmy uzależnienia
 • Mechanizm nałogowego regulowania uczuć
 • Mechanizm iluzji i zaprzeczeń
 • Mechanizm dezintegracji i rozdwajania "Ja"
 1. Emocje i uczucia
 2. Bezsilność wobec alkoholu (substancji chemicznych) - wykład
 3. Utrata zdolności do kierowania własnym życiem - wykład
 4. Bezsilność - warsztat
 5. "Niekierowanie" własnym życiem w związku z uzależnieniem
 6. Głód alkoholowy (narkotykowy, lekowy)
 7. Żal po stracie
 8. Poczucie winy
 9. Jak pokochać siebie
 10. Rodzina z problemem alkoholowym (uzależnieniem)
 11. Dziecko w rodzinie z problemem uzależnienia
 12. Dorosłe dzieci alkoholików
 13. Duchowość i jej rola w życiu człowieka
 14. Problemy trzeźwiejących małżeństw
 15. Komunikacja
 16. Alkohol a problemy seksualne


III. FAZA KOŃCZĄCA CYKL TERAPII ZASADNICZEJ

Cele fazy trzeciej:

 1. Zapobieganie nawrotom choroby - uzyskanie wiedzy.
 2. Poznanie zasadniczych sposobów radzenia sobie z nawrotami choroby

Tematy zajęć:

 1. Proces zdrowienia.
 2. Zmiana - lęk przed zmianą.
 3. Zachowania służące zdrowieniu - TAZA.
 4. "Mapa świata" - analiza obrazu życia pacjenta.
 5. Nawroty w uzależnieniach.
 6. Przewlekły Zespół Abstynencyjny.
 7. Strategia zapobiegania nawrotom choroby.
 8. Czynniki wyzwalające i sposoby radzenia sobie z nimi.
 9. Sygnały ostrzegawcze - opracowanie własnej listy sygnałów ostrzegawczych wraz ze sposobami radzenia sobie z nimi.
 10. Opracowanie własnego planu zdrowienia.

Karta Informacyjna

Prywatny Ośrodek Leczenia Uzależnień

Prywatny Ośrodek Terapii Leczenia Uzależnień

Opartowo 2
19-206 Rajgród
woj. Podlaskie


Godziny otwarcia
Poniedziałek - Piątek 08:00 - 18:00
Sobota 08:00 - 18:00

Nr konta
55 1140 2004 0000 3402 7875 1181

Szybki kontakt
Telefon +48 888 606 986
E-mail biuro@dworek-opartowo.pl

PAMIĘTAJ!
Uzależnienia można leczyć skutecznie!

Nie zwlekaj, leczenie uzależnień zacznij już dziś. Przyjedź do naszego prywatnego ośrodka leczenia uzależnień w województwie Podlaskim i razem z nami podejmij walkę o trzeźwe jutro!

Bezpłatna konsultacja