Wielu ludzi popada w uzależnienie, ale lecząc się mają szansę z nich wyjść, rozpoczynając trzeźwe i wartościowe życie podobnie jak wiele milionów zdrowiejących narkomanów i alkoholików na całym świecie.Podstawy teoretyczne

Holistyczna (Doweiko, 1996) orientacja salutogenetyczna (Antonowsky, 1997) oparta o teorie: fenomenologiczno-egzystencjalne (Frankl, 1984; Yalom, 2003), humanistyczne (Dąbrowski, 1979; Laing, 1995; Maslow, 1990; Perls, 1973; Rogers, 1984; Whitaker, 1964), interakcyjno-systemowe i strukturalne (Minuchin, 1974; Satir, 2000, Haley, 1999), psychodynamiczne (Killingmo, 1995), behawioralno-poznawcze (Eysenck, 1987; Ellis, 1973; Beck, 1987); będące podstawą eklektycznych metod psychoterapii i terapii uzależnień (Czabała, 2002; Grzesiuk, 1994; Habrat, Steibarth-Chmielewska, Baran-Furga, 2002, s. 189), z supremacją programu Anonimowych Alkoholików (por. Brown, 1990, s. 5-20; Mellibruda, 2000, s. 693; Sheridan, Radmacher, 1998, s. 309-310; Seligmann, 1996; Woronowicz, 2001, s. 92-93; Woydyłło, 1998) stanowiącego fundament wzorcowego modelu Minnesota (Brown, 1990; Mellibruda, 2000, s. 694-695; Woronowicz, 2001, s. 93-95; Osiatyński, 2003).Cel terapii uzależnień

Odbudowa i/lub wykształcenie takich czynników jak:

 • poczucie koherencji, skuteczności i skuteczności zdrowotnej,
 • pozytywne relacje z otoczeniem, system wsparcia społecznego,
 • motywacja do leczenia uzależnienia, sens życia,
 • radzenie sobie ze stresem, kryzysami, emocjami, nastrojami,
 • umiejętności intra- i interpersonalne,
 • konstruktywne postawy, zachowania prozdrowotne,
 • obniżenie poziomu obronności podwyższenie zdolności adaptacyjnych,
 • zmniejszenie rozbieżności w strukturze Ja,
 • pomoc w budowaniu tożsamości dojrzałej.


Program terapii uzależnień

W czasie rozmowy wstępnej oraz całej terapii ustalany i modyfikowany jest Osobisty Program Terapii, przeprowadzane są konsultacje lekarskie, terapeutyczne, wywiady, diagnozy i ekspertyzy psychologiczne z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi.

Pacjenci z podwójną diagnozą podlegają odrębnemu specjalistycznemu cyklowi diagnozy, psychoterapii i farmakoterapii. Mogą być włączani do całego cyklu terapii lub jej fragmentów po uprzedniej konsultacji całego zespołu (Daley, Moss, Campbell, 1987).Grupy psychoedukacyjne, treningowe i warsztaty psychologiczne:

 1. Mity i fakty na temat alkoholu, narkotyków, picia, brania, alkoholizmu, narkomanii.
 2. Dlaczego osoby uzależnione nie chcą się leczyć?
 3. Program i system terapii, zasady pracy w grupie, dzienniczek uczuć, planowanie dnia.
 4. Fałszywy oraz prawdziwy obraz leczenia i terapii uzależnień.
 5. Alkoholizm, narkomania i lekomania jako choroby duchowe.
 6. Za i przeciw picia/brania oraz leczenia.
 7. Co robi lub czego nie robi uzależniony, żeby uniknąć leczenia i trzeźwienia?
 8. Żal po stracie.
 9. Objawy uzależnienia od środków zmieniających świadomość.
 10. Zespół abstynencyjny.
 11. Fazy rozwoju uzależnienia według różnych teorii.
 12. Mechanizm iluzji i zaprzeczania.
 13. Mechanizm nałogowej regulacji emocji.
 14. Mechanizm rozpraszania i rozdwajania Ja.
 15. Emocje - przyjaciel czy wróg.
 16. Akceptacja choroby.
 17. Znaczenie Programu 12 Kroków i Wspólnot AA
 18. Krok 1 AA
 19. Krok 2 AA
 20. Krok 3 AA
 21. Krok 4 AA
 22. Rodzina z problemem uzależnienia od środków psychoaktywnych.
 23. Bezsilność a bezradność - ograniczenia.
 24. Wpływ człowieka na jego życie.
 25. Bezsilność wobec substancji psychoaktywnych.
 26. Poczucie winy i wstyd.
 27. Wpływ picia/zażywania na organizm.
 28. Wpływ picia/zażywania na psychikę.
 29. Wstęp do TAZA.
 30. Trening Asertywnych Zachowań Abstynenckich.
 31. Asertywność a godność - trening umiejętności interpersonalnych.
 32. Sygnały ostrzegawcze nawrotu choroby.
 33. Trening zapobiegania nawrotom choroby.
 34. Budowanie sieci wsparcia w trzeźwieniu.
 35. Alkoholizm, i lekomania jako choroby społeczne.
 36. Mapa świata osoby uzależnionej.
 37. Jak radzić sobie z głodem, stresem, emocjami, kryzysem.
 38. Trening umiejętności intrapsychicznych.
 39. Trening dobrej komunikacji i zachowań konstruktywnych.


Psychoterapeutyczne grupy zadaniowe

 1. Życiorys.
 2. Rodzaje, ilość i częstość zażywania.
 3. Bezsilność i niekierowanie życiem.
 4. Koncentracja życia wokół picia/brania/zażywania.
 5. Próby kontrolowania picia/brania/zażywania.
 6. Jak picie/branie/zażywanie wpływało na wykonywanie zadań życiowych.
 7. Jak picie/branie/zażywanie wpływało na współżycie z ludźmi.
 8. Chorobliwe i niebezpieczne zachowania przeciw sobie i/lub innym.
 9. Wpływ picia/brania na organizm.
 10. Wpływ picia/brania na życie uczuciowe.
 11. Wpływ picia/brania na życie duchowe.
 12. Wpływ picia/brania na problemy osobiste, wartości.
 13. Wpływ picia/brania na życie rodzinne.
 14. Plan zdrowienia.


Inne zajęcia wspomagające i terapeutyczne:

 1. Filmy, programy i wykłady edukacyjne.
 2. Rysunek psychologiczny, psychozabawy grupowe.
 3. Ćwiczenia sportowe i rekreacyjne.
 4. Medytacja i relaksacja.
 5. Wspólna praca, zabawa, rozrywka.
 6. Mityngi AA
 7. Wycieczki krajoznawcze.


Metody strategie i techniki

 • modelowanie społeczne
 • edukacja, wykłady (nie dłuższe niż 30 minutowe po nich inicjacja procesu grupowego)
 • warsztaty terapeutyczne z zastosowaniem metod aktywnych
 • psychorysunek
 • trening psychologiczny, psychodrama
 • psychoterapia grupowa i indywidualna
 • warsztaty umiejętności interpersonalnej
 • treningi umiejętności intrapsychicznych
 • logoterapia
 • techniki terapii Gestalt
 • systemowe techniki zmiany wzorów i transakcji
 • studium przypadku, diagnoza, ekspertyza i wywiad psychologiczny
 • wyjaśnianie i modyfikacja interakcji
 • zmniejszenie niezgodności pomiędzy Ja realnym, Ja powinnościowym a Ja idealnym
 • zmniejszenie rozbieżności między Ja a doświadczeniem
 • nauka umiejętności rozpoznawania i zaspokajania potrzeb
 • technika stopniowania odporności i sprzecznych reakcji
 • techniki terapii racjonalno-emotywnej i TPB
 • techniki wywierania wpływu społecznego i zmiany postaw
 • trening zachowań konstruktywnych
 • psychoedukacja, interwencja kryzysowa, SFBT


Bibliografia

Antonowsky, A. (1997). Poczucie koherencji jako determinanta zdrowia. W: I. Heszen-Niejodek, H. Sęk (red.), Psychologia zdrowia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Brown, S. (1990). Leczenie alkoholików. Rozwojowy model powrotu do zdrowia. Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich. Beck, A. T. (1987). Cognitive therapy. W: J. Zeig (red.) Evolution of psychoterapy. New York: Brenner-Mazel. Czabała, J. C. (2002). Czynniki leczšce w psychoterapii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Daley, D. C., Moss, H., Campbell, F. (1987). Podwójne zaburzenia. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia I Trzeźwości PTP. Dšbrowski, K. (1979). Dezintegracja pozytywna. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy. Doweiko, H. E. (1996). Concepts of chemical dependency. New York: Brooks/Cole. Ellis, A. (1973). Humanistic psychotherapy. The rational-emotive approach. New York: McGraw-Hill. Eysenck, H. J. (1987). Behavior therapy. W: H. J. Eysenck, I. Marton (red.), Theoretical foundations of behavior therapy. New York: Plenum Press. Frankl, W. E. (1984). Homo Patiens. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX. Grzesiuk, L. (1994). Psychoterapia. Szkoły, zjawiska, techniki i specyficzne problemy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Habrat, B., Steinbarth-Chmielewska, K., Baran-Furga, H. (2002). Zaburzenia spowodowane substancjami psychoaktywnymi. W: A. Bilikiewicz, S. Pużyński, J. Rybakowski, J. Wciórka (red.), Psychiatria tom 2. Wrocław: Urban & Partner. Haley, J. (1999). Niezwykła terapia. Gdańsk: GWP. Killingmo, B. (1995). Psychoanalityczna metoda leczenia. Gdańsk: GWP. Laing, R. D. (1995). Podzielone "Ja". Poznań: Dom Wydawniczy Rebis. Maslow, A. (1990). Motywacja i osobowość. Warszawa: PAX. Mellibruda, J. (2000). Psychologiczna problematyka uzależnień od alkoholu. W: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, tom 3. Gdańsk: GWP. Minuchin, S. (1974). Families and family therapy. Cambridge: Harvland University Press. Osiatyński, W. (2003). REHAB. Warszawa: ISKRY. Perls, F. (1973). The Gestalt approach to therapy. Palo Alto: Science and Behavior Books. Rogers, C. R. (1984). Teorie terapii, osobowości i relacji interpersonalnych, rozwinięta o podejście skoncentrowane na kliencie. Nowiny Psychologiczne, 2-3. Satir, V. (2000). Terapia rodziny. Gdańsk: GWP. Seligman M. E. P. (1996). Skuteczność psychoterapii. Czasopismo psychologiczne, Tom 2, Nr 2. Sheridan, C. L., Radmacher, S. A. (1998). Psychologia zdrowia. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia PTP. Whitaker, D. S. (1964). Psychotherapy trough the group process. New York: Atherton Press. Woronowicz, B. T. (2001). Bez tajemnic o uzależnieniach i ich leczeniu. Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii. Woydyłło, E. (1998). Wybieram wolność. Warszawa: Akuracik. Yalom, I. R. (2003). Dar terapii. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia PTP.

 

Karta Informacyjna

Prywatny Ośrodek Leczenia Uzależnień

Prywatny Ośrodek Terapii Leczenia Uzależnień

Opartowo 2
19-206 Rajgród
woj. Podlaskie


Godziny otwarcia
Poniedziałek - Piątek 08:00 - 18:00
Sobota 08:00 - 18:00

Nr konta
55 1140 2004 0000 3402 7875 1181

Szybki kontakt
Telefon +48 888 606 986
E-mail biuro@dworek-opartowo.pl

PAMIĘTAJ!
Uzależnienia można leczyć skutecznie!

Nie zwlekaj, leczenie uzależnień zacznij już dziś. Przyjedź do naszego prywatnego ośrodka leczenia uzależnień w województwie Podlaskim i razem z nami podejmij walkę o trzeźwe jutro!

Bezpłatna konsultacja