Wielu ludzi popada w uzale┼╝nienie, ale lecz─ůc si─Ö maj─ů szans─Ö z nich wyj┼Ť─ç, rozpoczynaj─ůc trze┼║we i warto┼Ťciowe ┼╝ycie podobnie jak wiele milionów zdrowiej─ůcych narkomanów i alkoholików na ca┼éym ┼Ťwiecie.Podstawy teoretyczne

Holistyczna (Doweiko, 1996) orientacja salutogenetyczna (Antonowsky, 1997) oparta o teorie: fenomenologiczno-egzystencjalne (Frankl, 1984; Yalom, 2003), humanistyczne (D─ůbrowski, 1979; Laing, 1995; Maslow, 1990; Perls, 1973; Rogers, 1984; Whitaker, 1964), interakcyjno-systemowe i strukturalne (Minuchin, 1974; Satir, 2000, Haley, 1999), psychodynamiczne (Killingmo, 1995), behawioralno-poznawcze (Eysenck, 1987; Ellis, 1973; Beck, 1987); b─Öd─ůce podstaw─ů eklektycznych metod psychoterapii i terapii uzale┼╝nie┼ä (Czaba┼éa, 2002; Grzesiuk, 1994; Habrat, Steibarth-Chmielewska, Baran-Furga, 2002, s. 189), z supremacj─ů programu Anonimowych Alkoholików (por. Brown, 1990, s. 5-20; Mellibruda, 2000, s. 693; Sheridan, Radmacher, 1998, s. 309-310; Seligmann, 1996; Woronowicz, 2001, s. 92-93; Woydy┼é┼éo, 1998) stanowi─ůcego fundament wzorcowego modelu Minnesota (Brown, 1990; Mellibruda, 2000, s. 694-695; Woronowicz, 2001, s. 93-95; Osiaty┼äski, 2003).Cel terapii uzależnień

Odbudowa i/lub wykszta┼écenie takich czynników jak:

 • poczucie koherencji, skuteczno┼Ťci i skuteczno┼Ťci zdrowotnej,
 • pozytywne relacje z otoczeniem, system wsparcia spo┼éecznego,
 • motywacja do leczenia uzale┼╝nienia, sens ┼╝ycia,
 • radzenie sobie ze stresem, kryzysami, emocjami, nastrojami,
 • umiej─Ötno┼Ťci intra- i interpersonalne,
 • konstruktywne postawy, zachowania prozdrowotne,
 • obni┼╝enie poziomu obronno┼Ťci podwy┼╝szenie zdolno┼Ťci adaptacyjnych,
 • zmniejszenie rozbie┼╝no┼Ťci w strukturze Ja,
 • pomoc w budowaniu to┼╝samo┼Ťci dojrza┼éej.


Program terapii uzależnień

W czasie rozmowy wst─Öpnej oraz ca┼éej terapii ustalany i modyfikowany jest Osobisty Program Terapii, przeprowadzane s─ů konsultacje lekarskie, terapeutyczne, wywiady, diagnozy i ekspertyzy psychologiczne z wykorzystaniem odpowiednich narz─Ödzi.

Pacjenci z podwójn─ů diagnoz─ů podlegaj─ů odr─Öbnemu specjalistycznemu cyklowi diagnozy, psychoterapii i farmakoterapii. Mog─ů by─ç w┼é─ůczani do ca┼éego cyklu terapii lub jej fragmentów po uprzedniej konsultacji ca┼éego zespo┼éu (Daley, Moss, Campbell, 1987).Grupy psychoedukacyjne, treningowe i warsztaty psychologiczne:

 1. Mity i fakty na temat alkoholu, narkotyków, picia, brania, alkoholizmu, narkomanii.
 2. Dlaczego osoby uzale┼╝nione nie chc─ů si─Ö leczy─ç?
 3. Program i system terapii, zasady pracy w grupie, dzienniczek uczu─ç, planowanie dnia.
 4. Fałszywy oraz prawdziwy obraz leczenia i terapii uzależnień.
 5. Alkoholizm, narkomania i lekomania jako choroby duchowe.
 6. Za i przeciw picia/brania oraz leczenia.
 7. Co robi lub czego nie robi uzale┼╝niony, ┼╝eby unikn─ů─ç leczenia i trze┼║wienia?
 8. ┼╗al po stracie.
 9. Objawy uzale┼╝nienia od ┼Ťrodków zmieniaj─ůcych ┼Ťwiadomo┼Ť─ç.
 10. Zespó┼é abstynencyjny.
 11. Fazy rozwoju uzale┼╝nienia wed┼éug ró┼╝nych teorii.
 12. Mechanizm iluzji i zaprzeczania.
 13. Mechanizm nałogowej regulacji emocji.
 14. Mechanizm rozpraszania i rozdwajania Ja.
 15. Emocje - przyjaciel czy wróg.
 16. Akceptacja choroby.
 17. Znaczenie Programu 12 Kroków i Wspólnot AA
 18. Krok 1 AA
 19. Krok 2 AA
 20. Krok 3 AA
 21. Krok 4 AA
 22. Rodzina z problemem uzale┼╝nienia od ┼Ťrodków psychoaktywnych.
 23. Bezsilno┼Ť─ç a bezradno┼Ť─ç - ograniczenia.
 24. Wpływ człowieka na jego życie.
 25. Bezsilno┼Ť─ç wobec substancji psychoaktywnych.
 26. Poczucie winy i wstyd.
 27. Wpływ picia/zażywania na organizm.
 28. Wpływ picia/zażywania na psychikę.
 29. Wst─Öp do TAZA.
 30. Trening Asertywnych Zachowań Abstynenckich.
 31. Asertywno┼Ť─ç a godno┼Ť─ç - trening umiej─Ötno┼Ťci interpersonalnych.
 32. Sygnały ostrzegawcze nawrotu choroby.
 33. Trening zapobiegania nawrotom choroby.
 34. Budowanie sieci wsparcia w trze┼║wieniu.
 35. Alkoholizm, i lekomania jako choroby społeczne.
 36. Mapa ┼Ťwiata osoby uzale┼╝nionej.
 37. Jak radzić sobie z głodem, stresem, emocjami, kryzysem.
 38. Trening umiej─Ötno┼Ťci intrapsychicznych.
 39. Trening dobrej komunikacji i zachowań konstruktywnych.


Psychoterapeutyczne grupy zadaniowe

 1. ┼╗yciorys.
 2. Rodzaje, ilo┼Ť─ç i cz─Östo┼Ť─ç za┼╝ywania.
 3. Bezsilno┼Ť─ç i niekierowanie ┼╝yciem.
 4. Koncentracja ┼╝ycia wokó┼é picia/brania/za┼╝ywania.
 5. Próby kontrolowania picia/brania/za┼╝ywania.
 6. Jak picie/branie/zażywanie wpływało na wykonywanie zadań życiowych.
 7. Jak picie/branie/za┼╝ywanie wp┼éywa┼éo na wspó┼é┼╝ycie z lud┼║mi.
 8. Chorobliwe i niebezpieczne zachowania przeciw sobie i/lub innym.
 9. Wpływ picia/brania na organizm.
 10. Wpływ picia/brania na życie uczuciowe.
 11. Wpływ picia/brania na życie duchowe.
 12. Wp┼éyw picia/brania na problemy osobiste, warto┼Ťci.
 13. Wpływ picia/brania na życie rodzinne.
 14. Plan zdrowienia.


Inne zaj─Öcia wspomagaj─ůce i terapeutyczne:

 1. Filmy, programy i wykłady edukacyjne.
 2. Rysunek psychologiczny, psychozabawy grupowe.
 3. ─ćwiczenia sportowe i rekreacyjne.
 4. Medytacja i relaksacja.
 5. Wspólna praca, zabawa, rozrywka.
 6. Mityngi AA
 7. Wycieczki krajoznawcze.


Metody strategie i techniki

 • modelowanie spo┼éeczne
 • edukacja, wyk┼éady (nie d┼éu┼╝sze ni┼╝ 30 minutowe po nich inicjacja procesu grupowego)
 • warsztaty terapeutyczne z zastosowaniem metod aktywnych
 • psychorysunek
 • trening psychologiczny, psychodrama
 • psychoterapia grupowa i indywidualna
 • warsztaty umiej─Ötno┼Ťci interpersonalnej
 • treningi umiej─Ötno┼Ťci intrapsychicznych
 • logoterapia
 • techniki terapii Gestalt
 • systemowe techniki zmiany wzorów i transakcji
 • studium przypadku, diagnoza, ekspertyza i wywiad psychologiczny
 • wyja┼Ťnianie i modyfikacja interakcji
 • zmniejszenie niezgodno┼Ťci pomi─Ödzy Ja realnym, Ja powinno┼Ťciowym a Ja idealnym
 • zmniejszenie rozbie┼╝no┼Ťci mi─Ödzy Ja a do┼Ťwiadczeniem
 • nauka umiej─Ötno┼Ťci rozpoznawania i zaspokajania potrzeb
 • technika stopniowania odporno┼Ťci i sprzecznych reakcji
 • techniki terapii racjonalno-emotywnej i TPB
 • techniki wywierania wp┼éywu spo┼éecznego i zmiany postaw
 • trening zachowa┼ä konstruktywnych
 • psychoedukacja, interwencja kryzysowa, SFBT


Bibliografia

Antonowsky, A. (1997). Poczucie koherencji jako determinanta zdrowia. W: I. Heszen-Niejodek, H. S─Ök (red.), Psychologia zdrowia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Brown, S. (1990). Leczenie alkoholików. Rozwojowy model powrotu do zdrowia. Warszawa: Pa┼ästwowy Zak┼éad Wydawnictw Lekarskich. Beck, A. T. (1987). Cognitive therapy. W: J. Zeig (red.) Evolution of psychoterapy. New York: Brenner-Mazel. Czaba┼éa, J. C. (2002). Czynniki leczšce w psychoterapii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Daley, D. C., Moss, H., Campbell, F. (1987). Podwójne zaburzenia. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia I Trze┼║wo┼Ťci PTP. Dšbrowski, K. (1979). Dezintegracja pozytywna. Warszawa: Pa┼ästwowy Instytut Wydawniczy. Doweiko, H. E. (1996). Concepts of chemical dependency. New York: Brooks/Cole. Ellis, A. (1973). Humanistic psychotherapy. The rational-emotive approach. New York: McGraw-Hill. Eysenck, H. J. (1987). Behavior therapy. W: H. J. Eysenck, I. Marton (red.), Theoretical foundations of behavior therapy. New York: Plenum Press. Frankl, W. E. (1984). Homo Patiens. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX. Grzesiuk, L. (1994). Psychoterapia. Szko┼éy, zjawiska, techniki i specyficzne problemy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Habrat, B., Steinbarth-Chmielewska, K., Baran-Furga, H. (2002). Zaburzenia spowodowane substancjami psychoaktywnymi. W: A. Bilikiewicz, S. Pu┼╝y┼äski, J. Rybakowski, J. Wciórka (red.), Psychiatria tom 2. Wroc┼éaw: Urban & Partner. Haley, J. (1999). Niezwyk┼éa terapia. Gda┼äsk: GWP. Killingmo, B. (1995). Psychoanalityczna metoda leczenia. Gda┼äsk: GWP. Laing, R. D. (1995). Podzielone "Ja". Pozna┼ä: Dom Wydawniczy Rebis. Maslow, A. (1990). Motywacja i osobowo┼Ť─ç. Warszawa: PAX. Mellibruda, J. (2000). Psychologiczna problematyka uzale┼╝nie┼ä od alkoholu. W: J. Strelau (red.), Psychologia. Podr─Öcznik akademicki, tom 3. Gda┼äsk: GWP. Minuchin, S. (1974). Families and family therapy. Cambridge: Harvland University Press. Osiaty┼äski, W. (2003). REHAB. Warszawa: ISKRY. Perls, F. (1973). The Gestalt approach to therapy. Palo Alto: Science and Behavior Books. Rogers, C. R. (1984). Teorie terapii, osobowo┼Ťci i relacji interpersonalnych, rozwini─Öta o podej┼Ťcie skoncentrowane na kliencie. Nowiny Psychologiczne, 2-3. Satir, V. (2000). Terapia rodziny. Gda┼äsk: GWP. Seligman M. E. P. (1996). Skuteczno┼Ť─ç psychoterapii. Czasopismo psychologiczne, Tom 2, Nr 2. Sheridan, C. L., Radmacher, S. A. (1998). Psychologia zdrowia. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia PTP. Whitaker, D. S. (1964). Psychotherapy trough the group process. New York: Atherton Press. Woronowicz, B. T. (2001). Bez tajemnic o uzale┼╝nieniach i ich leczeniu. Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii. Woydy┼é┼éo, E. (1998). Wybieram wolno┼Ť─ç. Warszawa: Akuracik. Yalom, I. R. (2003). Dar terapii. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia PTP.

 

Karta Informacyjna

Prywatny O┼Ťrodek Leczenia Uzale┼╝nie┼ä

Godziny otwarcia
Poniedzia┼éek - Pi─ůtek 08:00 - 18:00
Sobota 08:00 - 18:00

Nr konta
55 1140 2004 0000 3402 7875 1181

Szybki kontakt
Telefon +48 888 606 986
E-mail biuro@dworek-opartowo.pl

Zobacz dlaczego warto do nas przyjecha─ç?

Obejrzyj film z Prywatnego O┼Ťrodka Leczenia Uzale┼╝nie┼ä DWOREK OPARTOWO i podejmij decyzj─Ö ju┼╝ dzi┼Ť!

ARTYKUŁY

W tej zak┼éadce odnajd─ů Pa┼ästwo wszelkie informacje "artyku┼éy" na temat uzale┼╝nie┼ä jak i pomocy dla os├│b uzale┼╝nionych. Informacji tych b─Ödzie przybywa─ç tak jak przybywa nam os├│b uzale┼╝nionych, b─ůd┼║ tych, kt├│rych dotyka problem. S─ůdzimy, ┼╝e przydadz─ů si─Ö Pa┼ästwu b─ůd┼║ Waszym najbli┼╝szym dlatego zach─Öcamy do odwiedzania tej strony.

PAMI─śTAJ!
Uzale┼╝nienia mo┼╝na leczy─ç!

Nie zwlekaj, zacznij si─Ö leczy─ç ju┼╝ dzi┼Ť. Do┼é─ůcz do naszego grona i razem z nami podejmij walk─Ö o trze┼║we jutro!

Bezpłatna konsultacja